Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) indywidualnej dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) indywidualnej dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych Brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej Działając na podstawie art.29 ust.1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 849) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu informuje, że zgodnie z…

Terapia skierowana do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

W lutym 2022 roku WOTUiW jako jeden z dziesięciu ośrodków w Polsce rozpoczął realizację programu pilotażowego skierowanego do dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w sytuacji wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z nowych technologii cyfrowych. W Poradni można skorzystać z krótko i długoterminowej terapii. Zapisy i informacje rejestracja Poradni. Więcej o realizowanym programie: Wywiad z p….

Teleporady, terapia online dla pacjentów WOTUiW Toruń

W związku z sytuacją epidemiczną pacjenci Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień w Toruniu mają możliwości uczestnictwa w terapii indywidualnej on-line. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją poradni w celu ustalenia terminu teleporady. Pacjenci, którzy zdecydują się na wizytę w Poradni przed wizytą zostaną poddani badaniu temperatury ciała oraz zostanie przeprowadzony wywiad pod kątem…