Gratulacje

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej, 9 maja 2023 roku odbyła się uroczysta gala z udziałem Prezydenta Miasta Torunia pana Michała Zaleskiego, przedstawicieli władz samorządowych oraz reprezentantów środowiska medycznego. Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, pan Tomasz Krzysztyniak wręczył odznaczenia „Za zasługi w zawodzie” toruńskim pielęgniarkom i położnym. Mamy zaszczyt poinformować,…

Grupa terapeutyczna dla młodzieży problemowo korzystającej z Internetu

9 maja 2023 roku w Poradni Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu odbyło się pierwsze spotkanie grupy terapeutycznej dla młodzieży problemowo korzystającej z Internetu. Młodzież spotyka się w każdy wtorek miesiąca o godzinie 17:00 ze specjalistą psychoterapii uzależnień panią Jolantą Płotkowską.

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) indywidualnej dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych Brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej Działając na podstawie art.29 ust.1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 849) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu informuje, że zgodnie z…

Spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci problemowo korzystających z nowych technologii

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zaprasza rodziców dzieci problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych, na spotkania grupy wsparcia. Najbliższe spotkania odbędą się w dniach: 22.05.2023 godz. 17:15 05.06.2023 godz. 17:15 12.06.2023 godz. 17:15 26.06.2023 godz. 17:15 Grupa ma charakter otwarty.  Informacje i zapisy dostępne pod nr telefonu 56 622-68-31, 507-871-735  

Podsumowanie konferencji

Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konferencji pt. „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”. Szczególne podziękowania należą się naszym Prelegentom, pani mecenas Kamili Kocańdzie, panu profesorowi Marcinowi Zdrence, panu redaktorowi Ireneuszowi Kaczmarczykowi, panu Rajmundowi Janowskiemu za wnikliwe i ciekawe prelekcje. Nie zawiedli nas także uczestnicy, którzy włączyli…