Witamy na tymczasowej stronie

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Pełna strona jest w trakcie budowy


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z poszczególnymi oddziałami


Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WPTUiW)


Oddział Dzienny Odwykowy (ODO)


Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień (CMOLU)


Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień (OKTU)


Oddział Odwykowy Całodobowy (OOC)


Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień (OTOU)


Dyrekcja