Baza placówek leczenia uzależnień znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz.U. 2023, poz. 2820), Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobowiązany jest do prowadzenia bazy palcówek sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do podmiotów realizujących…

Oficjalne otwarcie nowego budynku Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień (CMOLU)

W czwartek 7 marca 2024 roku został otwarty nowy budynek oddziału młodzieżowego w Czerniewicach. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał Marszałek Województwa Pan Piotr Całbecki, Pani Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu dr Małgorzata Wiśniewska, zastępca dyrektora ds. technicznych Pan Bartłomiej Jóźwiak oraz Pani kierownik oddziału Magdalena Deczyńska. W chwili obecnej baza łóżkowa zwiększyła…

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Wniosek można złożyć także wówczas, gdy zdarzenie miało miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po utworzeniu Funduszu ( 6 września 2023 roku ). Skorzystanie ze wsparcia finansowego ze strony Funduszu nie wymaga udowodnienia winy podmiotu…

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

  Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) indywidualnej dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych Brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej Działając na podstawie art.29 ust.1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1545) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu informuje, że zgodnie…

Ważna informacja dla podmiotów leczniczych kierujących pacjentów do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu informuje, że z dniem 01.11.2023 br. zmieniły się kody resortowe dla następujących komórek: Oddział Odwykowy Całodobowy było część VII- 001, część VIII-4740 jest część VII- 012, część VIII-2742, Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień było część VII -002, część VIII-4746 jest część VII -013, część VIII-2746, Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia…