Terapia skierowana do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

W lutym 2022 roku WOTUiW jako jeden z dziesięciu ośrodków w Polsce rozpoczął realizację programu pilotażowego skierowanego do dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w sytuacji wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z nowych technologii cyfrowych.

W Poradni można skorzystać z krótko i długoterminowej terapii.

Zapisy i informacje – rejestracja Poradni.

Więcej o realizowanym programie:

  1. Wywiad z p. dr Jolantą Celebucką
  2. Informacja na stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  3. Rozmowa z p. Magdaleną Deczyńską
  4. Rozmowa z p. D. Niedźwiecką i p. M. Wiśniewską, dyrektorem WOTUiW
  5. Komunikat NFZ