Podsumowanie konferencji

Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konferencji pt. „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”. Szczególne podziękowania należą się naszym Prelegentom, pani mecenas Kamili Kocańdzie, panu profesorowi Marcinowi Zdrence, panu redaktorowi Ireneuszowi Kaczmarczykowi, panu Rajmundowi Janowskiemu za wnikliwe i ciekawe prelekcje. Nie zawiedli nas także uczestnicy, którzy włączyli się w merytoryczną dyskusję. Ten trudny temat nie został jeszcze wyczerpany, ale poruszone na konferencji wątki stanowić będą inspirację do dalszych rozmów.