• Home
 • Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień
 • Regulamin i wybrane zasady

Regulamin i wybrane zasady

W kontaktach z innymi ludźmi kierujemy się Zasadami Kodeksu Honorowego:

 1. Zachowujemy się godnie, uczciwie i honorowo.
 2. Szukamy porozumienia i wybieramy współpracę.
 3. Szanujemy innych.
 4. Zachowujemy abstynencję (narkotykową, alkoholową, nikotynową i seksualną).
 5. Dbamy o porządek i higienę osobistą.

Wszelkie sprawy sporne oraz problemy bieżące omawiane są na zebraniach Społeczności i rozwiązywane w oparciu o powyższe zasady. W uzasadnionych przypadkach terapeuci mają prawo zmienić decyzję Społeczności.

 

Regulamin młodzieżowego oddziału leczenia uzależnień 

 1. Mieszkańców Domu obowiązuje bezwzględna abstynencja:
  • Narkotyczna – obowiązuje całkowity zakaz posiadania i używania jakichkolwiek środków odurzających, w tym także leków. Fakt stosowania leków należy zgłosić przy przyjęciu do ośrodka.
  • Alkoholowa – obowiązuje całkowity zakaz posiadania oraz spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych.
  • Nikotynowa - obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
  • Seksualna – obowiązuje całkowity zakaz jakichkolwiek kontaktów seksualnych oraz relacji intymnych z innymi mieszkańcami Domu wskazujących na kontakt bliższy niż koleżeński.
 2. Istnieje możliwość spożywania przez wychowanków słabej kawy – do dwóch dziennie. W przypadku osób niepełnoletnich decyzję w tej sprawie z chwilą przyjęcia do ośrodka podejmują ich opiekunowie prawni. 
 3. Mieszkańcy Domu mają prawo czuć się bezpiecznie, stąd obowiązuje zasada poddawania się kontroli abstynencji i kontroli rzeczy osobistych. 
 4. Mieszkańców Domu obowiązuje zasada rozstania się z przeszłością dotyczącą odurzania się i narkotyków lub alkoholu. Oznacza to unikanie rozmów nt. narkotyków, alkoholu i sytuacji związanych z ich spożywaniem (za wyjątkiem zajęć terapeutycznych), zakaz noszenia ozdób i akcesoriów kojarzących się z odurzaniem się oraz zakaz słuchania tzw. polskiego hip –hopu. Mieszkańcy dbają o swój schludny wygląd i higienę osobistą. 
 5. W kontaktach z innymi ludźmi używamy słów uznawanych za kulturalne. Zwracamy się do siebie z szacunkiem. Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania wszelkich form agresji fizycznej i słownej. Mieszkańcom Domu nie wolno używać siły fizycznej wobec innych osób, jak również wobec zwierząt i przedmiotów materialnych. 
 6. Po omówieniu tygodnia pobytu istnieje możliwość kontaktu z najbliższą rodziną zarówno telefonicznego jak i listownego, czy też osobistego w postaci odwiedzin. Za zgodą konsultanta indywidualnego istnieje możliwość uzyskania zgody na nawiązanie kontaktu z osobami spoza najbliższej rodziny. 
 7. Na terenie Domu obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych. 
 8. Pieniądze stanowiące własność rezydentów przechowywane są w depozycie. 
 9. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych programem jest obowiązkowe. 
 10. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować rozwiązaniem kontraktu i opuszczeniem ośrodka. Decyzję w sprawie przyjęć i wypisów podejmuje wyłącznie zespół terapeutyczny.

 

             Plan Dnia 

Godzina Rodzaj zajęć
7.00 pobudka
7.00-7.15 przygotowanie do gimnastyki porannej
7.15-7.25 gimnastyka
7.25-8.00 toaleta poranna i porządki w pokojach
8.00-8.30 śniadanie
8.30-10.00 społeczność poranna - przywitanie dnia
10.00-11.00 zajęcia programowe
11.00-11.30 przerwa
11.30-12.20 zajęcia
12.20-13.00 obiad
13.00-14.00 godzina ciszy - czas wolny
14.00-15.00 praca, zajęcia programowe i dodatkowe
15.00-16.00 czas wolny
16.00-18.30 zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe
18.30.20.00 społeczność wieczorna
20.00-21.00 czas wolny
21.00-21.45 toaleta wieczorna
22.00-22.15 podsumowanie dnia
22.15-22.30 cisza nocna i dyżury
22.30 całkowita cisza nocna

Drukuj

All for Joomla All for Webmasters