• Home
  • Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień
  • Procedura i zasady przyjęć

Procedura i zasady przyjęć

Osobą odpowiedzialną za rekrutację i przyjęcia nowych klientów jest Pani Anna Błażejewska. Obowiązują przy tym poniższe zasady:

  • Kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o ośrodku i zapisania na listę oczekujących na przyjęcia– wstępny wywiad telefoniczny (prowadzony jest rejestr oczekujących),
  • Osoby przyjmowane są według kolejności zgłoszeń w zależności od wolnych miejsc.
  • Przy przyjęciu robione są testy weryfikujące abstynencję osoby przyjmowanej. W przypadku ich negatywnego wyniku świadczącego o stanie odurzenia następuje odmowa przyjęcia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia kolejnego terminu.

Drukuj

All for Joomla All for Webmasters