Publikacje

Publikacje własne:

Szczepkowski Jacek, Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2016.

Szczepkowski Jacek, Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Wyd. AKAPIT, Toruń 2007. 


Z recenzji wydawniczych: 
Książki zrodziła się z poszukiwania przez Autora nowych rozwiązań do pracy z młodzieżą. Można tu znaleźć wiele inspiracji do terapii nie tylko z osobami uzależnionymi, ale także z tymi, którzy nie radzą sobie z różnymi problemami, np.: trudni uczniowie, klienci pracowników socjalnych, podopieczni kuratorów sądowych. Przedstawiona koncepcja opiera się na humanistycznym i optymistycznym założeniu, że w człowieku istnieje dobro mogące stać się źródłem zmiany na lepsze. Widać, że Jacek Szczepkowski dobrze zna praktykę terapeutyczną oraz potrafi implikować nowe idee w pracy z młodymi ludźmi. 
(dr hab. Tomasz Biernat) 

Wybrane artykuły:
Szczepkowski Jacek, Wybrane wskazówki do pracy terapeutyczno- wychowawczej z młodzieżą (w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, "Wychowanie na co dzień", nr 10-11 październik-listopad 2005.

Szczepkowski Jacek, "Terapia młodzieży nadużywającej alkoholu i narkotyków - ale jaka?"

Labuda Krystian, Znaczenie i rola w terapii uzależnień, "Wychowanie na co dzień", nr 3 marzec 2007

Labuda Krystian, (Współ)praca z rodziną w terapii uzależnień, "Wychowanie na co dzień", nr 10-11 październik-listopad 2005 

Drukuj

All for Joomla All for Webmasters