• Home
 • Regulamin i wybrane zasady

Regulamin i wybrane zasady

W kontaktach z innymi ludźmi kierujemy się Zasadami Kodeksu Honorowego:

 1. Zachowujemy się godnie, uczciwie i honorowo.
 2. Szukamy porozumienia i wybieramy współpracę.
 3. Szanujemy innych.
 4. Zachowujemy abstynencję (narkotykową, alkoholową, nikotynową i seksualną).
 5. Dbamy o porządek i higienę osobistą.

Wszelkie sprawy sporne oraz problemy bieżące omawiane są na zebraniach Społeczności i rozwiązywane w oparciu o powyższe zasady. W uzasadnionych przypadkach terapeuci mają prawo zmienić decyzję Społeczności.

 

Regulamin młodzieżowego oddziału leczenia uzależnień 

 1. Mieszkańców Domu obowiązuje bezwzględna abstynencja:
  • Narkotyczna – obowiązuje całkowity zakaz posiadania i używania jakichkolwiek środków odurzających, w tym także leków. Fakt stosowania leków należy zgłosić przy przyjęciu do ośrodka.
  • Alkoholowa – obowiązuje całkowity zakaz posiadania oraz spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych.
  • Nikotynowa - obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
  • Seksualna – obowiązuje całkowity zakaz jakichkolwiek kontaktów seksualnych oraz relacji intymnych z innymi mieszkańcami Domu wskazujących na kontakt bliższy niż koleżeński.
 2. Istnieje możliwość spożywania przez wychowanków słabej kawy – do dwóch dziennie. W przypadku osób niepełnoletnich decyzję w tej sprawie z chwilą przyjęcia do ośrodka podejmują ich opiekunowie prawni. 
 3. Mieszkańcy Domu mają prawo czuć się bezpiecznie, stąd obowiązuje zasada poddawania się kontroli abstynencji i kontroli rzeczy osobistych. 
 4. Mieszkańców Domu obowiązuje zasada rozstania się z przeszłością dotyczącą odurzania się i narkotyków lub alkoholu. Oznacza to unikanie rozmów nt. narkotyków, alkoholu i sytuacji związanych z ich spożywaniem (za wyjątkiem zajęć terapeutycznych), zakaz noszenia ozdób i akcesoriów kojarzących się z odurzaniem się oraz zakaz słuchania tzw. polskiego hip –hopu. Mieszkańcy dbają o swój schludny wygląd i higienę osobistą. 
 5. W kontaktach z innymi ludźmi używamy słów uznawanych za kulturalne. Zwracamy się do siebie z szacunkiem. Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania wszelkich form agresji fizycznej i słownej. Mieszkańcom Domu nie wolno używać siły fizycznej wobec innych osób, jak również wobec zwierząt i przedmiotów materialnych. 
 6. Po omówieniu tygodnia pobytu istnieje możliwość kontaktu z najbliższą rodziną zarówno telefonicznego jak i listownego, czy też osobistego w postaci odwiedzin. Za zgodą konsultanta indywidualnego istnieje możliwość uzyskania zgody na nawiązanie kontaktu z osobami spoza najbliższej rodziny. 
 7. Na terenie Domu obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych. 
 8. Pieniądze stanowiące własność rezydentów przechowywane są w depozycie. 
 9. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych programem jest obowiązkowe. 
 10. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować rozwiązaniem kontraktu i opuszczeniem ośrodka. Decyzję w sprawie przyjęć i wypisów podejmuje wyłącznie zespół terapeutyczny.
All for Joomla All for Webmasters