Informacja Publiczna NA Toruń

http://www.anonimowinarkomani.org

NA to bez dochodowa wspólnota mężczyzn i kobiet uzależnionych od środków psychoaktywnych, których głównym celem jest zaprzestanie zażywania. Proponujemy zdrowienie ze skutków choroby uzależnienia poprzez regularne uczestnictwo w mityngach i pracę nad programem Dwunastu Kroków. Atmosfera grupy zapewnia wzajemną pomoc równych sobie osób i oferuje nieustanne wsparcie tym, którzy chcą prowadzić życie wolne od zażywania narkotyków. Nasza nazwa, Anonimowi Narkomani, nie ma na celu skupienia uwagi na żadnym konkretnym narkotyku, ponieważ NA nie czyni różnicy pomiędzy narkotykami, włączając w to alkohol. Dołączyć do nas może każdy, a jedynym warunkiem przynależności do wspólnoty jest pragnienie zaprzestania zażywania. Poprzez nasze działania dążymy do tego, aby pewnego dnia każdy uzależniony na świecie miał szansę doświadczyć posłania zdrowienia NA w swoim języku i kulturze.

Grupy NA w ramach realizacji Dwunastu Tradycji, poza regularnym funkcjonowaniem mityngów, niosą posłanie zdrowienia na zewnątrz poprzez dostarczanie literatury NA i plakatów do instytucji, organizowanie mityngów NA w ośrodkach odwykowych i zakładach karnych oraz organizowanie prezentacji dla profesjonalistów.