Czas trwania terapii:
Terapia trwa 40 dni roboczych (8 tygodni pracy) – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-14.

Podstawowe założenia programu terapii:

  • Formy terapii: terapia indywidualna i terapia grupowa.
  • Program terapii obejmuje autodiagnozę uzależnienia, motywowanie do zmiany, psychoedukację, naukę konstruktywnego radzenia sobie w życiu bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
  • Program terapeutyczny oparty jest na nowoczesnych programach leczenia uzależnień z wykorzystaniem różnych form przekazu. W terapii stosuje się metodę Dialogu Motywującego, a praca odbywa się głównie w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
  • Równolegle z procesem terapii pacjenci korzystają z konsultacji lekarskich.