Na terapię w ramach Oddziału Dziennego Odwykowego kieruje terapeuta indywidualny w Poradni lub lekarz psychiatra. Pacjent zobowiązany jest do wpisania się na listę oczekujących na terapię. W dniu zgłoszenia się na oddział musi posiadać aktualne skierowanie od jakiegokolwiek lekarza. Przy przyjęciu należy okazać dowód tożsamości.

Czasami czas oczekiwania na miejsce jest bardzo krótki i pacjent może rozpocząć leczenie w ciągu kilku dni od momentu zgłoszenia.

W razie potrzeby wystawiane jest zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy za okres leczenia. W czasie terapii Oddział zapewnia posiłek.