Czas trwania terapii:
7 tygodni

Dla kogo jest terapia w ośrodku:
przeznaczona jest dla osób uzależnionych od alkoholu, innych środków psychoaktywnych oraz z uzależnieniami behawioralnymi.

Podstawowe założenia programu terapii:

 • terapia indywidualna,
 • terapia grupowa,
 • program terapii obejmuje autodiagnozę uzależnienia, edukację, naukę konstruktywnego radzenia sobie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
 • program terapeutyczny oparty jest na nowoczesnych programach leczenia uzależnień z wykorzystaniem różnych form przekazu, praca odbywa się głównie w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
 • program Oddziału wykorzystuje również Tradycje i Kroki Anonimowych Alkoholików (przy oddziale odbywają się mitingi grup AA),
 • wsparciem obejmujemy również rodziny pacjentów oferując zajęcia edukacyjne – „Problem alkoholika i jego bliskich”.

Etapy programu terapeutycznego:

 • Grupa wstępna – 2 tygodnie (zdobywanie podstawowej wiedzy na temat choroby alkoholowej, praca nad motywacją z wykorzystaniem elementów Dialogu Motywującego, rozpoznawanie objawów uzależnienia, rozpoznawanie objawów głodu alkoholowego i doraźne radzenie sobie z nim).
 • Grupa edukacyjna – 3 tygodnie (praca nad destrukcją alkoholową w sferze zdrowotnej, zawodowej, rodzinnej, praca nad uznaniem własnej bezsilności wobec alkoholu i nad akceptacją własnego uzależnienia, poznawanie zaleceń ułatwiających proces trzeźwienia).
 • Grupa terapeutyczna – 2 tygodnie (praca nad zapobieganiem nawrotom choroby oraz planowanie dalszego zdrowienia, Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich, praca związana z rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia, praca nad konstruktywnymi sposobami przeżywania i wyrażania złości.
 • Pacjenci przez cały czas trwania terapii realizują Osobisty programy terapii przygotowywany we współpracy z terapeutą indywidualnym.

Absolwenci programu podstawowego mogą dalej współpracować z Oddziałem:

 • realizując program „After Care” – program dalszego zdrowienia,
 • biorąc udział w Zjazdach Absolwentów, które odbywają się co 2 miesiące,
 • biorąc udział w festynie rodzinnym „Czerniewicki Dzień Dziecka”

Programy: „After Care”, Problem alkoholika i jego bliskich oraz Czerniewicki Dzień Dziecka dofinansowywane są ze środków Gminy Miasta Toruń.