Kierownik Oddziału:

 • Artur Lewiński: specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie procesu certyfikacji

Terapeuci:

 • Ida Janowska: specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie procesu certyfikacji, z-ca Kierownika Oddziału
 • Dorota Jarkiewicz: pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Jolanta Jaroszewska: pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
 • Wioletta Ciechalska-Lasecka: pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Elżbieta Kucharska: pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Katarzyna Szafrańska-Lejman: psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Sylwia Wilmańska: pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień 
 • Marcin Krukowicz: instruktor terapii uzależnień w procesie certyfikacji

Pielęgniarki:

 • Danuta Szymańska: specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Lekarze:

 • Natalia Brywczyńska

Sekretarka medyczna:

 • Ewa Nowacka

Inni pracownicy:

 • Jolanta Makowska