Osoba, która chce podjąć leczenie w OTOU powinna:

 • zapisać się na listę osób oczekujących dzwoniąc do Ośrodka
 • mieć skierowanie od lekarza
 • przed przyjęciem wymagana jest detoksykacja lub potwierdzone utrzymywanie abstynencji
 • przywieźć leki, które aktualnie przyjmuje
 • aktualny dowód ubezpieczenia (książeczka ubezpieczeniowa z aktualną pieczątką zakładu pracy , urzędu pracy, decyzja rentowa, zaświadczenie ze szkoły, zaświadczenie z zakładu pracy rodzica przy ubezpieczeniu rodzinnym, dowód wpłaty przy ubezpieczeniu indywidualnym)
 • przyjmujemy także osoby nieubezpieczone,
 • posiadać kartę wypisową z oddziału detoksykacyjnego lub oddziału psychiatrycznego, jeżeli wcześniej przebywała na wymienionych oddziałach,
 • pomocne jest przywiezienie badania na nosicielstwo salmonelli 3x.
 • pacjenci przyjmowani są w systemie turnusowym, co 2-3 miesiące. W jednym czasie przebywają w ośrodku trzy grupy pacjentów, na różnym poziomie zaawansowania w terapii.

Kogo przyjmujemy:

 • Przyjmowane są osoby w wieku 22-50 lat.
 • Ośrodek jest placówką koedukacyjną.
 • Przyjmowani są pacjenci uzależnieni od heroiny, amfetaminy, marihuany, alkoholu, leków, uzależnienie mieszane, hazardu ze współistnieniem uzależnienia od narkotyków, od tzw. nowych substancji

Pacjent przed wyznaczoną datą stawienia się na oddziale powinien udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu z wypełnionym formularzem (skierowanie na badania i recepta na leki przyjmowane na stałe) celem okazania wyników badań w placówce.