Program leczenia realizowany jest w formach: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii grupowej i jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego pacjenta.

Poradnia oferuje leczenie w programach terapeutycznych nastawionych na abstynencję, natomiast pacjenci, którzy nie akceptują abstynencji jako celu terapii mogą realizować Program Ograniczania Picia (zgodnie z rekomendacją PARPA).

Dla użytkowników przetworów konopi indyjskich oferowany jest program Candis (zgodnie z rekomendacją KBdsPN).

Program leczenia osób uzależnionych nastawiony na abstynencję obejmuje następujące etapy:

– podstawowy program terapii uzależnienia – czas trwania około 4 miesiące

– pogłębiony program terapii uzależnienia – od 3 miesięcy do 1 roku.

W poradni prowadzony jest oddzielny program terapeutyczny dla osób z problemem patologicznego hazardu. Program ten obejmuje terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe.

Prowadzone są grupy terapeutyczne realizujące program podstawowy, program wsparcia, grupa „nawroty” i grupa dla osób uzależnionych od hazardu. Dodatkowo działa grupa dla osób współuzależnionych oraz grupa DDA.

W Poradni przyjmowane są także osoby niepełnoletnie wykazujące symptomy uzależnienia. Dodatkowo prowadzona jest terapia dla dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. Sugerowany wiek od którego prowadzona jest terapia to 11 lat (do ukończenia nauki w szkole średniej).

Dodatkowo w ramach Poradni istnieje możliwość prowadzenia terapii dla osób z niepełnosprawnością umysłową. Specjalne potrzeby należy zgłosić w trakcie rejestracji.