• Home
 • Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień
 • Regulamin ośrodka

Regulamin ośrodka

 1. Pacjenta obowiązują zasady ujęte w regulaminie wewnętrznym Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień. Niektóre zasady mogą ograniczać prawa pacjenta w związku z zasadami programu terapeutycznego prowadzonego w ośrodku.
 2. Pacjent jest zapoznawany z programem terapii przez terapeutę indywidualnego.
 3. Pacjent ma prawo uzyskać pełne informacje dotyczące pobytu w ośrodku i proponowanej terapii od terapeuty prowadzącego pacjenta lub Kierownika ośrodka.,
 4. Pacjent ma prawo odwołać się od decyzji społeczności w uzasadnionym przypadku na zebraniu klinicznym terapeutów ośrodka w każdą środę, wcześniej przedstawiając swój problem terapeucie dyżurnemu. Ostateczną decyzję podejmuje Kierownik ośrodka.
 5. W trakcie terapii w ośrodku pacjentów obowiązuje abstynencja alkoholowa, narkotykowa i od leków, które nie zostały zalecone przez lekarza ośrodka. Nie przestrzeganie powyższej zasady może być związane z rozwiązaniem Kontraktu.
 6. W ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz zachowań agresywnych (agresja fizyczna, jak i słowna).
 7. W trakcie uczestniczenia w terapii obowiązuje zakaz utrzymywania kontaktów seksualnych między pacjentami.
 8. Przez pierwsze dwa tygodnie pobytu pacjent nie opuszcza ośrodka w związku z okresem adaptacyjnym.
 9. W czasie pierwszego miesiąca pobytu w ośrodku pacjent nie utrzymuje kontaktu osobistego, telefonicznego, listownego z osobami spoza ośrodka. W tym czasie może poprosić o jednorazowy kontakt telefoniczny z najbliższymi za pośrednictwem swojego opiekuna. Wszelkich informacji o pobycie pacjenta udziela kadra terapeutyczna ośrodka, po uzgodnieniu wcześniej z pacjentem zakresu udzielanych informacji.
 10. Przez pierwszy miesiąc pobytu w ośrodku pacjent zobowiązany jest do wykonywania zaplanowanej pracy lub uczestniczenia w zajęciach kulturalno-oświatowych do godz. 1800 oraz nie słuchania muzyki w samotności.
 11. Pacjent zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych programem terapeutycznym (spotkania społeczności terapeutycznej, zajęcia terapii grupowej, poranne odprawy, spotkania indywidualne z terapeutą, ergoterapia, zajęcia sportowe, kulturalno-oświatowe, inne). Pacjent uczestniczy w zajęciach ujętych w rozkładzie dnia.
 12. Pacjent zobowiązany jest do poddawania się kontroli utrzymywania abstynencji od wszelkich środków psychoaktywnych przez terapeutów i osoby pełniące funkcję w SOT (Służba Ochrony Trzeźwości).
 13. Obowiązuje zakaz mówienia o narkotykach poza zajęciami terapeutycznymi.
 14. Wszystkie osoby obowiązuje zasada dyskrecji, nie rozmawiania o sprawach poruszanych na zajęciach terapeutycznych, spotkaniach społeczności i w innych sytuacjach w ośrodku z osobami spoza społeczności.
 15. Papierosy można palić wyłącznie w wyznaczonym miejscu i wyznaczonym czasie. Obowiązuje zakaz palenia papierosów przed śniadaniem.
 16. Pacjenci nie mogą przechowywać kawy i herbaty w swoim pokoju. Kawa i herbata jest przechowywana w zamkniętej szafce. Kawę i herbatę zasypuje dyżurny SOT.
 17. Po omówieniu pierwszego miesiąca pobytu pacjent ma prawo do kontaktu z osobami z najbliższej rodziny/partnerów. Po trzech miesiącach pobytu w ośrodku pacjent może prosić o kontakt z bliskimi osobami, które nie są najbliższą rodziną.
 18. Pacjent ma prawo do odwiedzin jeden raz w miesiącu w czasie weekendu (przez dwa dni) lub dwa razy w miesiącu w sobotę lub niedzielę ( jeden dzień).
 19. Pacjent zobowiązany jest do przygotowania i omówienia poszczególnych etapów swojej pracy terapeutycznej i ubiegania się o przywileje przysługujące poszczególnym etapom pobytu w ośrodku.
 20. Sprawy poddawane głosowaniu na spotkaniach społeczności przechodzą większością głosów. W uzasadnionych przypadkach terapeuta dyżurny ma prawo zmienić decyzję społeczności lub wstrzymać jej rozstrzygnięcie do spotkania zespołu terapeutycznego.
 21. Pacjent jest zobowiązany do wywiązywania się z kontraktu terapeutycznego.
 22. Pacjenta obowiązują prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 roku (wywieszona do wglądu pacjentów).
 23. Pacjenta obowiązują prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku (wywieszone do wglądu pacjentów).
 24. Pacjenta obowiązują prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z 1996 roku.
 25. Pacjenta obowiązują prawa określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 roku.

Drukuj

All for Joomla All for Webmasters