Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) indywidualnej dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych Brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej Działając na podstawie art.29 ust.1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 849) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu informuje, że zgodnie z…

Spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci problemowo korzystających z nowych technologii

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zaprasza rodziców dzieci problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych, na spotkania grupy wsparcia. Najbliższe spotkania odbędą się w dniach: 22.05.2023 godz. 17:15 05.06.2023 godz. 17:15 12.06.2023 godz. 17:15 26.06.2023 godz. 17:15 Grupa ma charakter otwarty.  Informacje i zapisy dostępne pod nr telefonu 56 622-68-31, 507-871-735  

Podsumowanie konferencji

Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konferencji pt. „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”. Szczególne podziękowania należą się naszym Prelegentom, pani mecenas Kamili Kocańdzie, panu profesorowi Marcinowi Zdrence, panu redaktorowi Ireneuszowi Kaczmarczykowi, panu Rajmundowi Janowskiemu za wnikliwe i ciekawe prelekcje. Nie zawiedli nas także uczestnicy, którzy włączyli…

Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji dla psychoterapeutów uzależnień pt. „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, która odbędzie się 12.10.2022 r. w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Wydarzenie objęli Patronatem honorowym: Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. W związku…

Uzyskaliśmy akredytację

Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu uzyskał akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie leczenia uzależnień w ośrodku (oddziale) leczenia uzależnień (Psychiatria) i w zakresie leczenia uzależnień dzieci i młodzieży – w oddziale (ośrodku) lub w poradni leczenia uzależnień dzieci i młodzieży (Psychiatria dzieci i młodzieży). Zapraszamy…