• Home
  • Prelekcje warsztaty

Prelekcje i warsztaty

UWAGA - kolejne wykłady i warsztaty wkrótce

 

WYSTĄPIENIA PLENARNE :


FIT (Feedback Informed Treatment) – Konkretna Praktyka dla Terapeutów Podejścia

Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Dr Bogdan Ion

Po tym, jak już opanujesz do perfekcji kluczowe narzędzia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, co pozwoli Ci, jako praktykowi osiągać wyjątkowe wyniki w pracy z klientami? Jeśli potrzebujesz dodatku opartego o dowody, sprawdzonej „technologii”, która nie zmieni Twojego podejścia terapeutycznego, a raczej pomoże Ci lepiej używać Twojego – FIT może być dobrą propozycją. Prezentowane będą przykłady konkretnej praktyki dla Terapeutów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Różne tradycje, różne konteksty, różna praktyka!
Tomasz Świtek

W ramach jednej nazwy Terapii Skoncentrowana na Rozwiązaniach kryje się różnorodność rozumienia „teorii i praktyki”. Podczas krótkiego wykładu zapraszam Was do krainy dylematów związanych z tą różnorodnością – różnorodnością tradycji, kontekstów, rozumienia metody i jej praktyki. To co jest stałe to zmienność! 

 

TSR w pracy terapeutycznej i coachingowej z kobietami: perspektywy, możliwości, ograniczenia.
Anna Szapert, Paulina Czapska
W naszej pracy gabinetowej i warsztatowej w przeważającym stopniu spotykamy się z kobietami. Jakie problemy związane z płcią kulturową i rolami płciowymi najczęściej zgłaszają ? Dlaczego i  jak warto uwzględniać kontekst kulturowy w pracy z kobietami? Które założenia i narzędzia TSRu i z jakiego powodu wydają nam się szczególnie pomocne? Które aspekty mogą stanowić ograniczenia?
 
 

Koncepcje pracy w obliczu lęku

Ewa Majchrowska

Od wpływu ewolucji na nasze przeżywanie lęku i strachu, poprzez naszą osobniczą zdolność radzenia sobie z lękiem do koncepcji rozumienia lęku i wykorzystania ich w terapii. 

 

TSR a HCSR & DESIGN THINKING- czyli jak skutecznie kreować pozytywne zmiany.

Danuta Jacoń-Chmielecka

Jeśli potraktujemy życie jako eksperyment w którym nie ma gotowej instrukcji
postępowania oraz sprecyzowanych warunków wykonania nie pozostaje nam nic
innego niż zaprzestać szukania uniwersalnych odpowiedzi i algorytmów, a stworzenie własnej ścieżki „
tego co działa" z poszanowaniem wartości, potrzeb i możliwości „użytkownika życia". Zapraszamy zatem na wykład i warsztat który będzie podróżą po trzech skutecznych metodach projektowania zmian: TSR, HCSR & Design Thinking. Na wykładzie zamapujemy te podejścia i pokażemy różnice i specyfikę każdego z nich. By nie przesadzić z teorią, tradycyjnie wyjdziemy od praktyki i zanurzymy się w wyzwaniu: „Jak możemy ulepszać naszą praktykę wspomagania innych oraz siebie w procesie zmiany."

 

FIT (Feedback Informed Treatment – Terapia Oparta na Feedbacku) – konkretna Praktyka dla Terapeutów Podejścia Skoncentrowanego na Rzowiązaniach

Bogdan Ion

Kiedy już opanowałeś kluczowe narzędzia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, co pozwala Ci, jako praktykowi osiągać wyjątkowe efekty z twoimi klientami? Jeśli potrzebujesz narzędzia, opartego na dowodach, które da Ci sprawdzoną technologię, technologię która nie zmieni twojej metody pracy terapeutycznej, a raczej pozwoli Ci używać Twojej w lepszy sposób – FIT (Terapia Oparta na Feedbacku) może być takim dobrym, sprawdzonym narzędziem. Prezentowane będą przykłady konkretnej praktyki dla terapeutów Skoncentrowanych na Rozwiązaniach.

 

WARSZTATY :

 

„Trzy sceny z życia terapeuty”
Tomasz Świtek

Podczas tego warsztatu skupimy się na rozważeniu trzech sytuacji w pracy z klientem, podczas których terapeuta poszukujący „robienia tego co działa” zachował się w sposób atypowy dla podstawowego rozumienia tego co tak zwany „TSR-owy” terapeuta robić powinien podczas sesji. Jednocześnie  uczestnicy zachęceni będą do wymiany własnych doświadczeń w poszukiwania „autorskiego” prowadzenia procesu terapeutycznego.

 

 

„Jak poprowadzić ostatnia sesję w procesie terapeutycznym – Instrukcja Obsługi Siebie”
Renata Pająkowska-Rożen
Terapia nie kończy się wraz z ostatnia sesją. Terapia trwa nadal również wtedy, gdy klient po zakończonych spotkaniach z psychologiem/terapeutą samodzielnie wprowadza zmiany w swoje życie. Instrukcja Obsługi Siebie (IOS) ma pomóc zrozumieć klientowi proces terapeutyczny i pomóc utrzymać pozytywny efekt terapii po jej zakończeniu. Terapeuta zaś, poznając strukturę IOS i wprowadzając ją do procesu terapeutycznego, współtworzy z klientem narzędzie, które będzie wspierać ów proces. Dzięki IOS proces terapeutyczny może być bardziej zrozumiały dla klienta, równocześnie tworząc lepszą relację terapeutyczną pomiędzy klientem a terapeutą.
IOS jest narzędziem, które może być wykorzystane zarówno przez terapeutów pracujących w różnych nurtach, jak również osoby wspierające innych w procesie zmiany. 

Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom:

- zwiększyć skuteczność prowadzonej terapii przez przedstawienie klientowi drogi terapeutycznej, co skutkuje większą świadomością klienta, co do przebiegu jego terapii,  

- odczuć wagę ostatniej sesji oraz tworzenia instrukcji obsługi siebie
- poznać strukturę ostatniej sesji, sposób tworzenia IOS, dostrzec różne perspektywy dotyczące ostatniej sesji, uzyskać ramę otwartego narzędzia IOS, którą będą mogli wypełniać wg założeń nurtów terapeutycznych, w których pracują
Oprócz wiedzy merytorycznej, którą uczestnicy wyniosą do dalszego wykorzystania w obszarze zawodowym, każda osoba będzie mogła również poprzez pracę własną wynieść interesujące inspiracje dotyczące życia osobistego. 

 

Renata Pająkowska-Rożen psycholożka, terapeutka, kulturoznawczyni

Absolwentka psychologii (Uniwersytet SWPS w Warszawie) i kulturoznawstwa (Uniwersytet Wrocławski). Ukończyła dwuletnie studium psychoterapii metodą Psychologii Procesu Arnolda Mindella (Instytut Psychologii Procesu w Warszawie) oraz szkolenie terapeutyczne pierwszego i drugiego stopnia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiada certyfikat konsultanta i terapeuty w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i tą metodą aktualnie pracuje. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współzałożycielką Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach przy PTP. Specjalizuje się w terapii depresji, stanów zaburzeń nastrojów i oswajaniu procesu zmiany. Prywatnie zwolenniczka minimalistycznego stylu życia oraz wielbicielka polskiej szkoły filmowej.

(Fb Psychoterapia Zmiany)

 

Wychowanie w oparciu o zasoby dziecka i rodzica.
Justyna Kozłowska, Anita Rawa-Kochanowska
 

Warsztat koncentruje się na wzmacnianiu młodego człowieka poprzez wydobywanie jego umiejętności, mocnych stron oraz zdolności. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach bardzo dobrze wpisuje się w nurt Rodzicielstwa Bliskości czy Porozumienia bez Przemocy, które są oparte na szacunku do wszystkich stron relacji. Jak mówi Jesper Juul „Kiedy będziemy szanować nasze dzieci i wspólnie z nimi szukać rozwiązania, również one nauczą się szacunku do innych ludzi i ich granic”. Szukanie i wydobywanie  zasobów oraz szukanie nowych rozwiązań sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości , które zdaje się być najważniejszym zasobem człowieka.

W TSR mówimy o języku klienta. Podczas warsztatu zaprezentuję, na czym polega budowanie więzi z dzieckiem również za pomocą używania języka dziecka. Jak czytać „między wierszami” w wypowiedziach dziecka, jak „czytać” potrzeby dziecka mimo że o nich nie mówi, jak wydobyć zasoby dziecka (i swoje) w trakcie zabawy, jak przeformułować niepożądane cechy i zachowania w coś co jest bardziej chciane. Serdecznie zapraszam!

Prowadząca:

Dr Anita Rawa-Kochanowska, psycholog, trener, terapeuta TSR

dr Anita Rawa-Kochanowska
Jestem... doktorem psychologii, terapeutką Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, trenerką warsztatu grupowego, nauczycielem akademickim.
Specjalizuję się w terapii indywidualnej oraz w terapii par. Zajmuję się wspieraniem moich klientów w osiąganiu celów rozwojowych, zmaganiu się z trudami życia, pomagam wydobyć i docenić zasoby, towarzyszę w lepszym zrozumieniu siebie, wspieram i edukuję. 
 

 

„Hip-hop nie dzieli nas a łączy”- świat muzyki jako zasób klienta”

 

Bragga, storytelling, dissy, oldschool, newschool, trueschool, freestyle.

Co w hip-hopie widzi młodzież, czego nie potrafią dostrzec dorośli?

Jak w podgatunkach współczesnej poezji rapowanej odnaleźć to, co działa w relacji?

Jak słuchać, by  posłużyła zmianie?

O co pytać „między wersami”, by być bliżej świata klienta?

 

Dla wielu ludzi muzyka jest wyrazem uczuć, myśli, pragnień, chęci czy buntu. Podczas warsztatu będziemy wprowadzać jej perspektywę w pracę z klientem oraz zastanowimy się nad znaczeniami związanymi z wybranymi, popularnymi utworami hip-hopowymi. Obejrzymy również materiał filmowy z zajęć prowadzonych z młodzieżą. Warsztat będzie szansą do na świadczenie muzyki jako źródła informacji o wartościach, wyborach, obrazie świata klienta. Spotkanie pozwoli zatrzymać się nad treścią i wynikającym z niej przekazem, umożliwi przełamanie bariery, którą jest "obca" kultura hip-hopu.  Warsztat  będzie okazją do zyskania inspiracji w zakresie pożytkowania w terapii tego, co klient wnosi ze sobą - znaczących utworów, wersów znanych na pamięć, zapisków w zeszytach, wytrwale powtarzanych cytatów.

 

Wioleta Kuśnierzowska - pedagog specjalny. Zainteresowana szeroko rozumianą pracą z człowiekiem, jego możliwościami, zasobami i wyborami. Dokłada starań, aby dostrzegać z pozoru nieistotne chwile i momenty, co przekłada również na pasję fotograficzną.

 

Joanna Roch - pedagog specjalny, specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Na co dzień pracuje w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu. Za szczególnie istotne w pracy z młodzieżą uważa kreowanie możliwości doświadczania aktywności alternatywnych wobec zażywania. Nieustannie zainteresowana wyjątkami i różnorodnością.

 

Zaglądając lękowi w oczy

Ewa Majchrowska

Warsztat ma na celu poznanie aktywnych metod wywodzących się z TSR i Terapii Narracyjnej, pomocnych w pracy z osobami zmagającymi się z lękiem, niepokojem i obawami.

Uczestnicy zdobędą wiedzę w jaki sposób wykorzystywać eksternalizację, personalizację, pracę na wyjątkach i skalowanie do pracy z „lękiem”. Podczas warsztatu zostaną  zaprezentowanie konkretne narzędzia diagnostyczne, jak i metody terapeutyczne  adresowane do dzieci oraz osób dorosłych, którym lęk uniemożliwia optymalne funkcjonowanie.

Ewa Majchrowska – Psycholog kliniczny, terapeuta eriksonowski. Terapeuta, trener, superwizor TSR, coach Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Ambasador metody KIDS’SKILLS w Polsce oraz Przewodnicząca Rady Merytorycznej PST-TSR.  

Posiada certyfikat Krakowskiego Ośrodka Terapii Krótkoterminowej. Certyfikowany terapeuta BSFT.  Członek Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - EBTA (European Brief Solutions Association).  Jest założycielem Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – LETSR w którym  szkoli osoby różnych profesji, prowadzi prywatną praktykę.

 

TSR a HCSR & DESIGN THINKING- czyli jak skutecznie kreować pozytywne zmiany.

Danuta Jacoń-Chmielecka

Podczas warsztatu zanurzymy się w głąb „person" i humanocentrycznych skoncentrowanych na człowieku) wyzwań, celem odnalezienia odpowiedzi na pytania, które nurtują nas indywidualnie jak i organizacyjnie, gdy chcemy ulepszyć naszą praktykę projektowannia zmian na lepszePracujemy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach wykorzystując kluczowe elementy Holistycznego Coachingu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach by jak najlepiej podążać za klientem i jego gotowością do zmiany. Jednocześnie korzystamy z metodyki Design Thinking, która przyczyniła się do sukcesów rynkowych takich firm jak Ikea, Apple czy Procter & Gamble. Ten sposób „myślenia projektowego" i projektowania rozwiązań bliski jest coachingowi ponieważ rozwija empatię względem klienta, pomaga definiować jego wartości i potrzeby oraz pobudza do nieszablonowej kreatywności w poszukiwaniu dróg prowadzących do celu wyznaczonego przez klienta. Jesteśmy pewni, że dzięki przyjęciu przez uczestników, charakterystycznej dla praktyków TSR jak i coachingu, otwartej postawy „niewiedzy" oraz wspólnemu zaangażowaniu w postawione wyzwanie procesowe wypracujemy wnioski, które będą stanowić inspirację, a może nawet gotowe sposoby na wdrażanie pozytywnych zmian w indywidualnej bądź zespołowej pracy nad zmianami i ulepszeniami.

W trakcie warsztatu: 
- doświadczysz Design Thinking, 
- poznasz HCSR- Holistyczny Coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach, - nauczysz się stosować narzędzie biznesowe do poszukiwania rozwiązań, 
- poczujesz siłę płynącą z synergii i współpracy, 
- wzmocnisz swoją postawę proaktywną. 

Danuta Jacoń-Chmielecka 
Certyfikowany praktyk psychologii i coachingu. Jest trenerem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Moderatorem Design Thinking.

Zdaniem jej klientów, w pracy wyróżnia ją holistyczne podejście do zmian oraz skoncentrowanie na użyteczności i skuteczności podejmowanych działań. 
Jej misją jest zmienianie życia ludzi na lepsze i usprawnianie funkcjonowania organizacji. Projektuje transformacje 
indywidualne i zespołowe od 2014 roku. 

Prowadzi szkolenia, warsztaty i sesje indwidualne. Praktykuje mindfulness (uważność). Jest managerem Pracowni Unikatum w Pabianicach k/Łodzi. 
Codziennie głaszcze psy bo uczą ją bezwarunkowej miłości. Kiedy może pływa w wodzie i na wodzie, bo ten żywioł uczy ją siły i pokory zarazem. Kocha sztukę, dlatego lepi ceramikę i kręci na kole garncarskim.

 

TSR i Wartości, to działa.

Dominik Małek

Warsztat ma na celu zaprezentowanie konkretnych metod pracy terapeutycznej i treningowej odwołujących się do obszaru wartości.

Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób pomóc klientowi w rozpoznaniu i uporządkowaniu swojego systemu wartości oraz jak uczynić z niego fundament do realizacji swoich celów. Ponadto zaprezentowane zostaną opinie pacjentów na temat przydatności pracy w tym obszarze.

Warsztat nawiązuje do doświadczeń pracy w Ośrodku Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu oraz w prywatnej praktyce psychoterapeutycznej.

Prezentowane metody wywodzą się z TSR oraz psychoterapii humanistycznej.

Dominik Małek

Umiejętności psychoterapeutyczne rozwija w Szkole Psychoterapii Humanistycznej Intra
w Warszawie. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Szkolił się między innymi w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ukończył szkolenie I i II stopnia. Od 2010r. pracuje
w Wojewódzkim Ośrodku 
Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, gdzie prowadzi terapię indywidualną, grupową, terapię par i rodzin oraz treningi i warsztaty psychoedukacyjne. Ponadto jest opiekunem merytorycznym studentów i terapeutów odbywających staże w zakresie Terapii Skoncetrowanej na Rozwiązanich i terapii uzależnień organizowanych przez tą placówkę. 

Uczestnik i prelegent konferencji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej. 

 

FIT (Feedback Informed Treatment – Terapia Oparta na Feedbacku) dla praktyków Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Używanie mierników, jako wsparcia dla optymalnych rozmów terapeutycznych.

Bogdan Ion

Meta-model FIT zakłada zastosowanie kilku mierników klinicznych (ORS/SRS) w celu monitorowania poziomu funkcjonowania klienta (dobrego samopoczucia/dystresu) oraz sojuszu terapeutycznego, jako dodatków do naszego codziennego sposobu prowadzenia rozmów terapeutycznych (w naszym przypadku: Rozmów Skoncentrowanych na Rozwiązaniach).

Jednak samo użycie mierników do generowania efektów nie oznacza, że używamy FIT (Terapii Opartej na Feedbacku). Konieczne jest włączenie feedbacku – informacji zwrotnej w rozmowę terapeutyczną i proces kliniczny. Na tym warsztacie przedstawione będą przykłady takiej integracji z ilustracją tego, w jaki sposób praktycy Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach mogą korzystać ze skal w celu prowadzenia optymalnych rozmów z klientami, parami i rodzinami.

 

Praktyku TSR- czas zadbać o siebie.

Olga Geisler, Sylwia Moch-Piątek, Alicja Bęś

Nie chcemy proponować Ci nowych technik, metod. Chcemy skupić się na Twoich potrzebach, na tym, co może sprawić, byś czuł się jeszcze lepiej  w pełnionych rolach, byś widział, że zadbanie o własne potrzeby warunkuje Twoją skuteczność oraz efektywność. Wprowadzimy trochę magii, trochę czarów, trochę sztuki i prac plastycznych. Będziesz mógł zostawić swoje troski, a jeśli będziesz gotowy zabierzesz troskę osoby, którą jesteś w stanie udźwignąć. Zawsze skupiamy się na kliencie, tym razem chcemy skupić się na Was, drodzy TSR-rowicze.  Biblia mówi, że mamy kochać bliźniego swego, jak siebie samego- a nie bardziej. Pora, żebyśmy zaczęli lepiej traktować najważniejszą osobę w swoim życiu- tę, która spogląda na nas w lustrze. 

Warsztat poprowadzi zespół stworzony na potrzeby Konferencji PSTTSR, składający się z Olgi Geisler, Sylwii Moch-Piątek (Pracownia TSR Słupsk) oraz Alicji Bęś (Pracownia Rozwoju Osobistego Lawenda).

Drukuj

All for Joomla All for Webmasters