• Home
  • Prelekcje warsztaty (2)

Prelekcje i warsztaty (2)

UWAGA - kolejne wykłady i warsztaty wkrótce

 

WYSTĄPIENIA PLENARNE :
 

„Porozmawiajmy o problemie”

W TSR uwaga skupiona jest na rozmowach o rozwiązaniach, na przyszłości bez problemu, na celach, nadziejach i oczekiwaniach odnoście terapii. Stwarza to nierzadko sytuację, że rozmowa o problemach postrzegana jest jako niepożądana, a w samym terapeucie rodzi się lęk przed sytuacjami, kiedy podczas spotkania zamiast rozmowy o celach, nadziejach, zasobach czy wyjątkach, klient wraz z terapeutą będą rozmawiać o deficytach czy trudnościach. Ta istna problemofobia może utrudniać prowadzenie terapii, wprowadzać niepotrzebne napięcie po stronie terapeuty i poczucie, że – jeśli pojawi się w rozmowie problem – nie wykonuje on swojej pracy właściwie.Wystąpienie będzie poświęcone temu, w jaki sposób rozmowa o problemie może być użyteczna w pracy terapeutycznej nawet w podejściu, które skupia się głównie na rozwiązaniach.

Igor Rotberg – psycholog, psychoterapeuta, trener. Autor projektu edukacyjnego Psychologia Współczesna. Organizator konferencji naukowych. Pomysłodawca i organizator cyklicznych superwizji koleżeńskich z elementami warsztatu w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Prowadzi sesje indywidualne osób dorosłych, nastolatków oraz terapię par.  Prowadzi również szkolenia dla psychoterapeutów oraz wykłady psychologiczne. Propaguje wiedzę i badania z zakresu zjawisk psychologicznych spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym i technologicznym.

 

„Klient -  nosicielem objawu? 
Ewa Majchrowska
Podczas prelekcji pragnę zwrócić uwagę uczestników konferencji na pułapkę, jaka jest ukryta w terapii  rodziny. Zaprezentować różnicę w pracy  na objawie a na relacji. Wykazać, że jedynie praca na relacjach rodzinnych prowadzi do skutecznej i trwałej pomocy rodzinie.  

„Emocje i relacja terapeutyczna w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach – inny punkt widzenia”
Jacek Szczepkowski

 

„Nasze mentalne życie w pół-fikcjach – rozważania na temat filozofii Hansa Vaihingera i TSR”
 Tomasz Świtek

 

„PSR w przestrzeni ulicy. Model pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, oparty na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach”

Streetworking – pedagogika ulicy to metoda pracy skierowana do dzieci i młodzieży spędzających większość swojego czasu w sposób niekontrolowany w przestrzeni miejskiej. Podczas prelekcji chcielibyśmy zaprezentować model pracy środowiskowej bazujący na filozofii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, który powstał w oparciu o dotychczasowe standardy oraz nasze wieloletnie doświadczenie. Prezentowane spojrzenie jest efektem praktyki i obserwacji tego co działa w relacji z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od kilku lat sprawdzamy nasze rozwiązania w przestrzeni ulicy.

Adrian Kondraciuk - psychoterapeuta uzależnień i terapeuta TSR w trakcie procesu certyfikacji. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Absolwent pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog resocjalizacyjny, profilaktyk, streetworker – pedagog ulicy. Certyfikowany praktyk metody „Kids' Skills". Autor publikacji o zastosowaniu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy środowiskowej 
z dziećmi i młodzieżą. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zuzanna Woyda - absolwentka pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Socjoterapeutka, animatorka kultury, specjalistka resocjalizacji pracująca w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Wieloletni praktyk pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą metodą streetworkingu – pedagogiki ulicy. Posiada doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe z zakresu pracy z osobami wykluczonymi społecznie. Interwent kryzysowy 
i koordynatorka Linii Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego przy fundacji ITAKA.

 

„TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą - nawyki internetowe, gry komputerowe.... jak użytecznie asystować”
Sébastien Vernieuwe

 

„Rozwiązanie w świetle kamery 
Ewa Reczek, Katarzyna Ślęczek

 

„ZADBAJ O PSYCHOLOGA”

Renata Pająkowska-Rożen i Igor Rotberg
Psychologa w sobie i psychologa w znajomym.

 Obok superwizji interwizja jest bardzo istotnym narzędziem w pracy psychologa.. Chcemy przedstawić nasz pomysł na realizację projektu GRUPA INTERWIZYJNA TSR: ROZWÓJ I WSPARCIE.

Opowiemy, dlaczego istotne jest, aby spotykać się na interwizjach i rozmawiać o swojej pracy z innymi psychologami i terapeutami. Zaprezentujemy korzyści wynikające ze zorganizowania takiej grupy, zarówno ze strony organizatorów, jak i uczestników. Przedstawimy techniczne szczegóły organizowanych dotąd spotkań, co się sprawdziło, co zadziałało, a co nie wyszło. Chcemy zaprezentować scenariusz spotkań interwizyjnych do wykorzystania lub inspiracji. Podzielimy się teorią i praktyką spotkań interwizyjnych.

 Powiemy też o ostatnim spotkaniu, jakie kończy cykl interwizji. Spotkanie to jest o tyle wyjątkowe, że nie jest poświęcone naszym klientom, ale nam samym – psychologom i terapeutom. Temu, co nam przeszkadza w pracy, co nas nurtuje i stresuje. Rozmawiamy wtedy o sposobach radzenia sobie ze zmęczeniem, wypaleniem zawodowym czy stanami depresyjnymi. O tym, jak oddzielać spraw zawodowe od osobistych, żeby dbając o siebie, zadbać o naszych klientów. 

 

WARSZTATY : 

„Wypalenie zawodowe – w poszukiwaniu równowagi”
W ramach warsztatu postaramy się stworzyć przestrzeń do osobistej refleksji związanej z poszukiwaniem równowagi pomiędzy dbałością o własne potrzeby, a świadomością tego, czego potrzebują inni. Zadbamy także o to, aby przyjrzeć się procesowi osiągania tego stanu. Wykorzystamy przy tym kilka fajnych narzędzi, które twórczo można zaadoptować także do pracy nad innymi celami w różnych kontekstach zawodowych.

 Alicja Misiukajtis – pedagog, specjalista terapii uzależnień, pracuje w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu, fanka kart metaforycznych i kotów.

Jacek Szczepkowski – terapeuta, trener i superwizor PSTTSR, kierownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu, miłośnik żeglarstwa i dobrego wina.

  

„Spotkanie z rodziną – podróż w terapię”
Ewa Majchrowska
Celem warsztatu jest próba znalezienia odpowiedź na pytanie: „Jak pokazać rodzinie, że źle widzi swój problem, a zarazem zawrzeć z nią sojusz? Zaczynając od objawu a pod nim szukając reguł określających relacje.

 

„Moje fikcje, moja użyteczność, a gdzie w tym wszystkim klient?”
Tomasz Świtek
Warsztat poświęcony eksploracji możliwości klinicznych wynikających ze spożytkowania założeń filozofii „as if” Hansa Vaihingera. Mam nadzieję, że będzie to praktyczne doświadczenie rozwinięcia myśli zaprezentowanych w czasie mojej prezentacji, dotyczącej tego tematu. Zapraszam!

 

„Zachowania trudne? – zobaczyć, zrozumieć, zmienić… Wykorzystanie analizy materiału filmowego do zrozumienia zachowań trudnych małych dzieci.”
Ewa Reczek, i Katarzyna Ślęczek

Podczas warsztatu pragniemy zaprezentować wypracowane przez nas instrumentarium wspierania rodziców i opiekunów borykających się z problematycznymi zachowaniami dzieci. W interaktywnej formie pokażemy, jak wykorzystując narzędzia TSR oraz metodologię wideotreningu komunikacji można pomóc w zrozumieniu emocji i potrzeb kryjących się za zachowaniami dziecka uznawanymi za trudne. Wspólnie będziemy się zastanawiać nad użytecznością nagrania do poszukiwania pozytywnych wyjątków w zachowaniu dziecka i wykorzystania ich w szukaniu potencjalnych rozwiązań.

Ewa Reczek - psycholog, trener i naczelny superwizor metody wideotreningu komunikacji w Polsce, dyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom. Uczestniczka programu “Solution Focused Approach as a new method in welfare and education systems in Poland" realizowanego w latach 2004-2007 przez Uniwersytet Fontys (Tilburg, Holandia) i Uniwersytet Jagielloński. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autorka publikacji i książek na temat wideotreningu komunikacji.

Katarzyna Ślęczek - pedagog specjalny, trener, superwizor i instruktor metody wideotreningu komunikacji, wicedyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie. Ukończyła II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju oraz ich rodzicami w ramach Wczesnej Interwencji, edukacji i współpracy z oddziałami neonatologicznymi. Autorka publikacji o zastosowaniu wideotreningu komunikacji w pracy z rodzinami z dzieckiem o zaburzonym rozwoju oraz materiałów szkoleniowych dla specjalistów pracujących w placówkach specjalnych.
Jako superwizor VIT posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych i grupowych superwizji, warsztatów dla profesjonalistów i rodziców.

 

„Rodziny patchworkowe” - wykorzystanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w budowaniu dobrych relacji 
Sébastien Vernieuwe
 

„Uważność w zmianie – zmiana w uważności”
W trakcie warsztatu zaprosimy Państwa do wspólnego podoświadczania uważności.  Będziemy starać się eksplorować 4 obszary współpracy z klientem właśnie pod jej kątem.  Być może wyniki eksperymentowania uważności w procesie przeprowadzanej z klientem zmiany okażą się przydatne do wykorzystania w Państwa praktyce zawodowej, zarówno w pracy z klientem indywidualnym, jak i z grupą.

Justyna Kita- psycholog policyjny od lat podążający  ścieżkami TSR

Izabella Warchoł – terapeuta, trener TSR, pracujący głównie w nurcie pomocy społecznej.

Połączone pasją pomagania, kreowania , doświadczania. Współtworzą tsrową przestrzeń w Studio Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 

„Film w pracy wychowawczej przy użyciu technik PSR.”

Moja praca z filmem to praca na metaforze: życia. Na spotkaniach z młodzieżą poruszam sprawy życia, sensu, śmierci, miłości, przyjaźni, wartości. Utrzymane w atmosferze filozoficznej zadumy, spotkania tworzą klimat by się otworzyć, przedyskutować z problemy każdego z nas. Celowo używam słowa „problemy" gdyż one są czymś realnym. Rozwiązanie przychodzi jakby w odpowiedzi na tematykę prowadzonych przeze mnie spotkań: to praktyczne działania, dodatkowe spotkania - inicjatywy, tworzenie grupy wsparcia - nieformalnej. W tym kontekście staram się wcielać w życie podstawowe założenie TSR-u: działa – nie zmieniaj, nie działa – szukaj nowego. W swoim warsztacie chciałbym przedstawić styl mojej pracy – zapraszam na wypróbowanie się w tej formie kontaktu z młodzieżą. Nie jest ona stricte terapeutyczna, ale poprzez szukanie odpowiedzi na ważne dla młodych pytania prowadzi nierzadko do ciekawych rozwiązań – ale zawsze rozwiązań.
 
Sebastian Richert
Pedagog, filozof. Pracuje z młodzieżą już ponad 15 lat, początkowo jako animator, społecznik następnie jako nauczyciel, pedagog, wychowawca. Od lat wykorzystuje refleksyjne (filozoficzne) myślenie do swojej pracy – szuka nowych form samorealizacji. W pracy wychowawczej pracuje z młodzieżą w wieku 13-19 lat. Prowadzi Klub Filmowy „Filmofile" oraz Klub Filozofa. Tworzy z młodzieżą etiudy filmowe, które biorą udział w festiwalach filmowych i są niejednokrotnie nagradzane. Jego mottem pracy jest: tworzyć i bawić się. Żonaty. Weekendowy cieśla, ogrodnik, rolnik i opiekun kotów. Od dwóch lat TSR-owiec ? Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Terapeuta w trakcie certyfikacji.

 

 

Drukuj

All for Joomla All for Webmasters