Projekt pod nazwą „Budowa i rozbudowa oddziału młodzieżowego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” zakłada dokończenie budowy i zakup wyposażenia obiektu na potrzeby nowej siedziby dla Całodziennego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej w Toruniu.

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do krótkoterminowych świadczeń terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz podniesienie jakości usług terapeutycznych. Realizacja projektu pozwoli poprawić warunki bytowe pacjentów. Zakres projektu obejmuje przede wszystkim dokończenie prac budowlanych i instalacyjnych, zakup wyposażenia pokoi pacjentów, pokoi realizacji terapii, wyposażenia stołówki, aneksów kuchennych, gabinetu zabiegowego, sali do ćwiczeń, a także zagospodarowanie terenu: powstanie ogrodu, boiska sportowego i siłowni zewnętrznej. Inwestycja obejmuje również modernizację budynku filii poradni, znajdującej się na posesji. Efektem projektu będzie wzrost liczby osób korzystających z wybudowanych nowych obiektów ochrony zdrowia, wzrost liczby ludności objętej ulepszonymi usługami zdrowotnymi oraz wzrost liczby osób korzystających z wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia.

Projekt został rozpoczęty we wrześniu 2021 roku. Realizacja inwestycji planowana jest do końca roku 2023.

Wartość całkowita Projektu wynosi 9 981 667,70 zł, z czego 5 863 246,45 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, natomiast 689 793,71 zł stanowi dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.