Zaproszenie na konferencję pt. „Relacja terapeutyczna i jej wpływ na zmianę pacjenta w psychoterapii uzależnień”.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zaprasza terapeutów i psychoterapeutów uzależnień 8 września br. do wzięcia udziału w konferencji pt. „Relacja terapeutyczna i jej wpływ na zmianę pacjenta w psychoterapii uzależnień”.

Istotą konferencji jest poszerzenie perspektywy dotyczącej czynników leczących w terapii takich jak nawiązanie dobrych relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą oraz terapeutą a grupą pacjentów. Pozytywne zaangażowanie pacjentów w terapię eliminuje ryzyko przerwania leczenia oraz przyspiesza proces terapii i zmian zachodzących w pacjencie. Świadome i umiejętne stosowanie procedur terapeutycznych przez terapeutów i psychoterapeutów w zależności od etapu zmian jest zgodne z transteoretycznym modelem zmian.

Informujemy, że nasza inicjatywa została objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego oraz Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Konferencja towarzyszyć będzie obchodom 35-lecia pracy Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień (czyli tzw. „Tramwajowej”) będącego częścią WOTUiW w Toruniu. Oddział ten realizuje 8 miesięczną terapię skierowaną do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Kierownikiem oddziału od momentu jego powstania jest pani Elżbieta Rachowska – doświadczony psychoterapeuta, psycholog kliniczny. Pani Elżbieta realizuje się także jako wykładowca i superwizor. Jest Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii powołanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej o oddziale na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „oddziały”.

 

 

Informacje organizacyjne:

Zapraszamy 8 września 2023 r.

Konferencja odbędzie się w salach Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży

Łokietka 3, 87-100 Toruń

Recepcja czynna będzie od godziny 9:30

Otwarcie konferencji przewidziane jest o godzinie 10.00

Agenda