Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień przyjmuje osoby od 20 roku życia uzależnione od substancji psychoaktywnych (leki, narkotyki, narkotyki + alkohol) z odpowiednim rozpoznaniem choroby wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 : F11.2 – F19.2. Przyjmujemy także osoby nieubezpieczone.

NIE PRZYJMUJEMY osób uzależnionych tylko i wyłącznie od alkoholu lub tylko i wyłącznie od nikotyny, hazardu, gier komputerowych, seksu.
NIE PRZYJMUJEMY pacjentów z rozpoznaniem podwójnej diagnozy (choroba psychiczna) i z rozpoznaniem przewlekłych chorób wymagających ostrej diagnostyki i intensywnego leczenia.

  • Prowadzimy rejestrację pacjentów oczekujących na leczenie od uzależnienia, czyli listę oczekujących na udzielenie świadczenia drogą telefoniczną.
  • Pacjent, który chce podjąć leczenie, powinien mieć skierowanie konkretnie na nasz Oddział (nazwa placówki z adresem oraz kod Oddziału 2746). Na skierowaniu powinny znajdować się: dane pacjenta (adres zamieszkania lub zameldowania, pesel, rozpoznanie uzależnienia, informacja czy przyjmuje leki (nazwy i dawkowanie leków), czytelne pieczątki placówki kierującej i lekarza, VII i VIII część kodu resortowego placówki kierującej.
  • Z wystawionym skierowaniem pacjent może wpisać się telefonicznie na listę osób oczekujących. W ciągu 14 dni od wpisania oryginał skierowania papierowego trzeba wysłać pocztą na adres Oddziału.
  • Osoba wpisana na listę oczekujących, ma obowiązek kontaktowania się raz w tygodniu w celu potwierdzenia gotowości do leczenia. Jeżeli przez miesiąc czasu osoba się nie kontaktuje, usuwana jest z listy oczekujących.
  • Okres oczekiwania na miejsce +/- 3 miesiące ( jeżeli są wolne terminy umawiamy na bieżąco).
  • Obowiązuje co najmniej tygodniowa abstynencja narkotykowa i alkoholowa.
  • Pacjent zabiera ze sobą : dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (ksero wypisów z detoksów, innych ośrodków, wyniki badań), zapas zażywanych leków na okres 3 miesięcy, obuwie i strój sportowy, zeszyt, długopis, można mieć telefon komórkowy, laptop.
  • Pacjent w dniu przyjęcia powinien być trzeźwy, bez objawów przeziębienia. W sytuacji stwierdzonej nietrzeźwości bądź występowania objawów infekcji nie zostanie przyjęty do placówki.
  • Ostateczna decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia podejmowana jest na miejscu przez personel medyczny i uwarunkowana jest między innymi kwestiami związanymi z przyjmowanymi lekami lub z aktualnym stanem zdrowia, wynikami testów, badaniem alkomatem oraz parametrami ciśnienia.

Pacjent przed wyznaczoną datą stawienia się na oddziale powinien udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu z wypełnionym formularzem (skierowanie na badania i recepta na leki przyjmowane na stałe) celem okazania wyników badań w placówce.