Zasady przyjęć CMOLU:

 • Przyjmujemy pacjentów od 14 do 20 lat, uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych
 • Nie  przyjmujemy pacjentów z podwójną diagnozą
 • Pacjent zobowiązany jest do przesłania drogą pocztową (najlepiej listem poleconym) skierowania do ośrodka wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu (POZ) lub przez lekarza psychiatrę.
 • Do skierowania należy dołączyć dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy rodzica/opiekuna).
 • Po wpisaniu i zarejestrowaniu skierowania pacjent zostaje umieszczony na liście osób oczekujących do przyjęcia.
 • W momencie kiedy dysponujemy wolnymi miejscami sekretarka medyczna kontaktuje się telefonicznie w celu wyznaczenia konkretnego terminu przyjęcia i przesyła na adres mailowy wszelkie informacje dotyczące przyjęcia i pobytu pacjenta na naszym oddziale.
 • Pacjenci umawiani są według kolejności zgłoszeń.
 • Obowiązuje co najmniej tygodniowa abstynencja narkotykowa i alkoholowa.
 • Ostateczna decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia podejmowana jest na miejscu przez personel medyczny i uwarunkowana jest między innymi kwestiami związanymi z przyjmowanymi lekami lub z aktualnym stanem zdrowia, wynikami testów, badaniem alkomatem oraz parametrami ciśnienia
 • W ośrodku obowiązuje zakaz posiadania telefonu komórkowego oraz zakaz palenia papierosów, także e-papierosów.

Pacjent do przyjęcia na oddział zabiera ze sobą przede wszystkim:

 • Dokumentację medyczną (ksero wypisów ze szpitali, ośrodków, ksero konsultacji lekarskich, ksero zaleceń oraz przyjmowanych i zleconych leków)
 • Zapas leków na 2-3 miesiące (jeśli pacjent ma zalecone leki)