1. Podstawowe założenia programu terapii:

Przyjęty program i założenia funkcjonalne w głównej mierze opracowano w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang. Brief Solution Focused Therapy) oraz idei społeczności terapeutycznej. Czas trwania terapii w Ośrodku przewidziany jest na 3 miesiące (z możliwością przedłużenia bądź skrócenia pobytu o 2 tygodnie)

 

 1. Elementy oddziaływań terapeutycznych:
  1. Terapia indywidualna:

Klienci ośrodka współpracują z osobiście wybranym terapeutą indywidualnym. Zawiązanie współpracy odbywa się w ciągu pierwszych pięciu dni od przyjęcia klienta do OKTU. W ramach terapii indywidualnej klienci koncentrują się na odkryciu osobistych potrzeb związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych i celów do zmiany dotychczasowego stylu życia. Indywidualne sesje terapeutyczne mają miejsce raz w tygodniu.

 1. Terapia grupowa:

W ciągu dnia odbywają się dwie sesje terapeutyczne. W głównej mierze dotyczą:

 • edukacji klientów na temat istoty uzależnienia,
 • poszukiwania przez klientów osobistych motywów podjęcia zmiany,
 • rozwijania przez klientów wybranych umiejętności społecznych.

 

 1. Zajęcia dodatkowe:
 • arteterapia,
 • zajęcia sportowe,
 • elementy treningu uważności.

 

 1. Terapia rodzinna/partnerska:

W zależności od indywidualnych potrzeb klientów ośrodka istnieje możliwość skorzystania z konsultacji/sesji terapeutycznych podczas pobytu w OKTU. Spotkania odbywają się w weekend, po wcześniejszym umówieniu z wybranym terapeutą i mogą odbywać się w kontakcie bezpośrednim bądź hybrydowo – online.

 

 1. Zasady funkcjonowania społeczności terapeutycznej:

Codziennie odbywają się dwa spotkania: poranne i wieczorne. W głównej mierze służą omawianiu bieżących spraw dotyczących funkcjonowania całego ośrodka, dzielenia się wrażeniami, rozwiązywania kwestii spornych i omawiania sposobów realizacji zaplanowanych celów.

W każdą środę odbywa się tzw. duża społeczność, podczas której klienci omawiają poszczególne etapy pobytu w ośrodku i zakończenie terapii stacjonarnej.

Ważnym elementem funkcjonowania klientów w ośrodku jest wypełnienie obowiązków funkcyjnych (prezes, ochrona, gospodarz itp.) – mają one walor terapeutyczny, stwarzają okazję do brania odpowiedzialności za siebie i innych.

 

 1. Inne ważne informacje:

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca wprowadzane jest tzw. „wyciszenie” – tygodniowy okres szczególnej koncentracji na ważnych kwestiach (określanych indywidualnie przez członków społeczności) wynikających z celów terapeutycznych. Podczas wyciszenia nie możliwości korzystania z telefonu, internetu, itp. Szczegółowe warunki i możliwe wyjątki określone są w regulaminie Ośrodka.