Uzależnienia dotyczą wielu osób, nie tylko samych chorych, ale także ich rodzin i bliskich. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu świadczy od ponad 20 lat usługi w postaci szeroko pojętej terapii uzależnień prowadzonej:

  • w poradni – w formie psychoterapii indywidualnej, grup wsparcia oraz konsultacji psychiatrycznej (wizyta u lekarza psychiatry możliwa jest tylko dla pacjentów, którzy korzystają ze spotkań z terapeutą),
  • na oddziale dziennym – kilkugodzinna terapia grupowa od poniedziałku do piątku,
  • w warunkach stacjonarnych – czyli w całodobowych ośrodkach uzależnień.

TERAPIA AMBULATORYJNA

Terapia indywidualna i grupy wsparcia

Jeśli jesteś osobą uzależnioną lub współuzależnioną (bez względu na wiek) i potrzebujesz terapii indywidulanej to zapraszamy do kontaktu z Poradnią Terapii Uzależnień.

Terapia grupowa

Jeśli jesteś pełnoletnią osobą uzależnioną i potrzebujesz też czegoś więcej niż terapia indywidulana, ale nie możesz sobie pozwolić na ośrodek całodobowy to zapraszamy do kontaktu z Odziałem Dziennym Odwykowym, gdzie terapia trwa od poniedziałku do piątku od rana do godzin południowych.

TERAPIA W OŚRODKACH CAŁODOBOWYCH

 Młodzież

Jeśli jesteś osobą uzależnioną w wieku od 14 do 20 lat i potrzebujesz ośrodka całodobowego to zapraszamy do kontaktu z Całodobowym Młodzieżowym Oddziałem Leczenia Uzależnień.

Narkotyki

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią uzależnioną od narkotyków i potrzebujesz ośrodka całodobowego krótkoterminowego (3 miesiące) to zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Krótkoterminowej Terapii Uzależnień, a jeśli potrzebujesz dłuższej terapii (8 miesięcy) to możesz skontaktować się z Ośrodkiem Terapii Odwykowej Uzależnień.

Alkohol

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią uzależnioną od alkoholu i potrzebujesz ośrodka całodobowego to zapraszamy do kontaktu z Odziałem Odwykowym Całodobowym.