Ważna informacja dla podmiotów leczniczych kierujących pacjentów do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu informuje, że z dniem 01.11.2023 br. zmieniły się kody resortowe dla następujących komórek:

  • Oddział Odwykowy Całodobowy było część VII- 001, część VIII-4740 jest część VII- 012, część VIII-2742,
  • Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień było część VII -002, część VIII-4746 jest część VII -013, część VIII-2746,
  • Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień było część VII-008, część VIII-4746 jest część VII-014, część VIII-2746,
  • Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień było część VII – 009, część VIII-4746 jest część VII – 015, część VIII-2746.