Uzyskaliśmy akredytację

Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu uzyskał akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie leczenia uzależnień w ośrodku (oddziale) leczenia uzależnień (Psychiatria) i w zakresie leczenia uzależnień dzieci i młodzieży – w oddziale (ośrodku)
lub w poradni leczenia uzależnień dzieci i młodzieży (Psychiatria dzieci i młodzieży).

Zapraszamy zainteresowanych rezydentów do szkolenia się w naszej placówce. Staż w zakresie leczenia uzależnień dzieci i młodzieży realizowany jest w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w toruńskich Czerniewicach. Staże dla specjalizacji psychiatria można realizować w Oddziale Odwykowym Całodobowym lub Ośrodku Terapii Odwykowym Uzależnień.

Dodatkowo przypominamy, że Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień realizuje staże kliniczne
w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień.