Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji dla psychoterapeutów uzależnień pt. „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, która odbędzie się 12.10.2022 r. w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Wydarzenie objęli Patronatem honorowym: Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W związku z zakończeniem prac nad nowym kodeksem etyki psychoterapeuty uzależnień, które zainicjowało Krajowe Centrum Profilaktyki Uzależnień, pragniemy zwrócić uwagę środowiska
na ten istotny aspekt naszej pracy. Chcemy poruszyć najważniejsze aspekty etyki, w obszarze deontologii zawodowej ukierunkowanej na dobro człowieka i pozostającej w jego służbie. Celem konferencji będzie skłonienie środowiska psychoterapeutów uzależnień do refleksji teoretycznej, jak i codziennej praktyki nad zagadnieniami etycznymi w kształtującym się zawodzie psychoterapeuty uzależnień jako zawodu zaufania publicznego. Aktywny udział w konferencji
i swoje wystąpienia potwierdzili:

– dr hab. Marcin Zdrenka, prof. UMK, który jako filozof odniesie się pracy i postaw terapeutów,

– dr n. hum. Ireneusz Kaczmarczyk, redaktor naczelny czasopisma „Terapia Osób Uzależnionych
i ich bliskich”,

– dr n. pr. Kamila Kocańda, która przedstawi zagadnienia związane z różnymi aspektami prawa wykonywania zawodów medycznych,

– pan Rajmund Janowski, członek Rady Superwizorów i zespołu pracującego nad nowym kodeksem etyki,

– pan Janusz Strzelecki przewodniczący zespołu pracującego nad kodeksem etyki.

Poza wystąpieniami prelegentów planujemy dyskusję panelową z udziałem prelegentów
i audytorium.

Spotkanie to może stać się miejscem wymiany doświadczeń, które wpłyną na jakość realizowanych przez wojewódzkie ośrodki (i nie tylko) świadczeń.

Informacje organizacyjne:

Konferencja: „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży,

Łokietka 3, Toruń

sala – V piętro

Data: 12.10.2022 r.

recepcja – godz. 9.30

rozpoczęcie konferencji – godz. 10.00

Zgłoszenia: konferencja@wotuiw.torun.pl

 

Patronat Honorowy: