Terapia skierowana do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

W lutym 2022 roku WOTUiW jako jeden z dziesięciu ośrodków w Polsce rozpoczął realizację programu pilotażowego skierowanego do dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w sytuacji wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z nowych technologii cyfrowych. W Poradni można skorzystać z krótko i długoterminowej terapii. Zapisy i informacje – rejestracja Poradni. Więcej o realizowanym programie: Wywiad z…

Teleporady, terapia online dla pacjentów WOTUiW Toruń

W związku z sytuacją epidemiczną pacjenci Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień w Toruniu mają możliwości uczestnictwa w terapii indywidualnej on-line. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją poradni w celu ustalenia terminu teleporady. Pacjenci, którzy zdecydują się na wizytę w Poradni przed wizytą zostaną poddani badaniu temperatury ciała oraz zostanie przeprowadzony wywiad pod kątem…